söndag 13 november 2011

Min StrokeFörfattare: Jill Bolte Taylor


Jill Bolte Taylor skriver in hennes bok ”Min Stroke” om sina egna upplevelser om hennes resa igenom en stroke. Boken är en kronologisk dokumentation utav Jill Bolte´s egna erfarenheter, insikter och hennes akademiska perspektiv på en svår hjärnblödning som skede 1996 och som tog 8 år för henne att bli helt återställd.

Innan denna livsförändrande händelse arbetade Jill Bolte som forskare vid Harvard Medical School och undervisade unga läkare om den mänskliga hjärnan.

Boken är uppdelar i fyra delar: Livet före stroken, som går in på vem och hur författaren var innan stroken. Som följs utav en sammanfattning av lättbegriplig vetenskap av vad som skede rent biologiskt den morgonen stroken slog till. Beskrivningen utav vad som hände när stroken slog till är en stor del utav boken, där upplevelsen beskrivs väldigt detaljerat av hur det var för Jill Bolte att vakna upp en morgon med en ovanligt smärta i huvudet. En smärta som visade sig vara en hjärnblödning i vänstra hjärnhalva, som förvärrades för varje stund och bidrog till en märkvärdig resa från en forskares perspektiv som beskriver hur hennes egna kognitiva funktioner gradvis försämrades. I och med att stora delar utav hennes vänstra hjärnhalva ”stängdes av” upplevde hon sitt sinne, sin kropp och världen utanför henne igenom hennes högra hjärnhalva. Som förde med sig att alla hennes sinnen påverkades kraftig och en oförmåga att läsa, tala, skriva, att tänka i linjär logisk ordning och hennes uppfattning om både tid och rum försvann. Hon berättar om hur hon inte längre uppfattade gränser i mellan hennes egna kropp och det som var omkring henne, att avstånd försvann och allt flöt ihop till ett.

Den avslutande delen handlar om hennes egna insikter som stroken förde med sig. Om allt som hon lärde sig om hennes egna hjärna. Men boken handlar egentligen inte om stroke utan snarare vad stroken som en dramatiska händelsen gav med sig – om vår mänskliga hjärnas skönhet och dess förmåga att återhämta sig genom att den hela tiden naturligt anpassar sig till förändringar och lyckas återvinna förlorade funktioner.

Jätte intressant bok tycker jag, framför att läsa om dom intensiva upplevelserna utav författarens skiftande medvetande-tillstånd. Från att leva ur en dominerande vänster hjärnhalva till enbart den högra halvan och sedan hur hon lärde sig och öva upp alla dom förmågor som försvann under stroken till att bli helt återställd.

/ Ulf Fredriksson

1 kommentar:

Om böcker sa...

"om vår mänskliga hjärnas skönhet" vilken vacker formulering. Boken verkar onekligen ha påverkat dig och det märks att du tycker att det var en läsupplevelse. Kul! Tack för en fin presentation och jag blir lässugen, på denna blandning av vetenskap och personligt berättande.
/Christina