onsdag 21 oktober 2009

Hemsöborna

”han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen” är inledningen på denna klassiker och en välkänd mening. Carlsson som från början är från torra land, hamnar ute i skärgården som dräng och ska få ordning på gården efter att gubben i huset gått bort. Sonen Gusten, som egentligen borde ansvara för det hela är mest intresserad av jakt och är skeptisk till Carlssons ankomst.

Men Carlsson får gården på fötter och gifter sig sedan med änkan. Vilket gör Honom till ”högsta hönset” på gården men han vänsterprasslar med en av pigorna. Detta får en rad följder och konsekvenser och blir senare hans öde.

Boken är en roman och är skriven på väldigt gammal svenska, Vissa ord kan vara svåra att förstå men man fårstår för det mesta sammanhanget. Den skildrar en verklighet som inte vore omöjlig och samtidigt får man en tydlig bild av miljö och livsstil.
Jag tycker att boken var helt ok läsning.

Av Jenny Fransson

1 kommentar:

Christina sa...

Just nu råder höststormar snarare än yrväder om våren ,-) tack för din presentation av Hemsöborna. Strindberg skriver ju på den tidens svenska och visar ofta vad som händer när människor överskrider de klassgränser som fanns då (finns de nu tro?). Det blir tydligt att både språk och samhälle utvecklats, samtidigt som många av de känslor vi bär på är tidlösa.
Bra presentation! Kort, tydlig och lättläst./Christina